Skip to main content

Møte for donoransvarlige leger og sykepleiere

15.03.2021 Hele dagen

Årets møte skal avholdes digitalt. Hold av datoen.

Helsedirektoratet i samarbeid med NOROD sender invitasjon til alle donoransvarlige leger og sykepleiere med mer informasjon.

Program kommer